УСЛУГИ

Во ова мени можете да видите што бенефиции понудени од страна на градот Лерин, во смисла на забава, сместување, превоз итн