NYMFAIO

Селото Nymfaio (порано Nives или Невеска) е планинско село (alt. 1350) со назнака "сочуван традиционалниот решение."

Се наоѓа на јужниот дел на земјата, на источната падина на условите Verno во рамките на 57 километри од градот Флорина преку патот кисело вода. Туристички водичи се покаже како еден од десетте најубави села на Европа.

Ограден со букова шума и ја преминале со поплочени пешачки патеки и камени куќи . Во организација работи на Arcturus со информации за животната средина центарот на кафеава мечка и волкот една милја надвор од селото. Овие објекти биле сместени 13 мечки, кои биле запленети од страна на arkoudiarides и зоолошки градини, и неколку волци односно- животни кои ќе биде невозможно да се реинтегрираат во дивината.

Нимфеон почна да се населува околу 1385 година од патувачки каравани на  Власи, т.е. автохтони Грци на Македонија од латинско говорно подрачје кои за цели 1400 години ја чуваа соседната Егнатија улица, а потоа најдоа прибежиште на непристапните планини по силните борби со Отоманските освојувачи, каде што подоцна потпишаа капитулација под одредени услови бидејќи им беа дадени привилегии за самоуправување, а имаа право да носат оружје и директно припаѓаа под Валинде Султана (мајка на Султанот) на која и плаќаа намалени даноци. 
Околу 1630 година почнаа да се занимаваат со кујунџинство, а резултат на тоа беше да го промовираат нивното село во реномиран центар за кујунџинство и да се здобијат со реноме еднакво со реномето на кујунџиите на Сиракос и Каларитон од Епир.

На крајот од 18 век, со нападите на Албанците, по Орловските настани, Нимфеон прифати многу прогонети Власи од Мосхополи, Линотопи, Николица, и други Влашки центри откако биле избркани од нивните места. 

Паралелно со тоа голем број од населението од селото се премести кон Источна Македонија (Серес, Нигрита, Ано Пороја, Като Ѕумаја, Алистрати) се до Дарданел и Констадинуполи. 


Жителите на Нимфеон учествуваа во сите национални војни, пред, во тек и по револуцијата во 1921 година. 
Жителите го одбранија опколеното Месолонги, учествуваа на востанието на Тесаломакедонци во 1854 година и во востанието на Македонците против Сан-стефанскиот Договор во 1878 година. Значителен бил и нивниот придонес во борбите во 1913 година, 1916 година како и во 1918 година  и во борбите кои се одвиваа од 1940 до 1941 година, во кои самото село Нимфеон претставуваше воено поле, а потоа следеше Националниот Отпор како и Граѓанската војна каде што во Планината Вици се случија најубиствените војни.

Селото Нимфеон е одалечено 65 километри од градот Козани, 65 километри од градот Касторија, 50 километри од градот Флорина, 45 километри од градот Птолемаида, 20 километри од градот Аминдео и 72 километри од скијачкиот центар Вигла.
Маршутата од Тесалоники се одвива преку патот за брз сообраќај се до клучката Флорина-Козани, а одтаму маршутата за Касторија се до селото Аетос и Нимфеон (160 километри). Алтернативно, од Едеса може да се следи следната маршута: Езерото Агра, Езерото Вегоритида, Агиос Пантелеимонас, Аминдео, Аетос и на крај Нимфеон. 
Маршутата од Атина е следната: 
•По друмски пат преку Националниот пат до Лариса, а потоа преку Тирнавос- Еласона- Птолемаида- Аминдео- Аетос (540 километри).
•По железнички пат, од Плати преку Аминдео
•Авионски преку Козани или Касторија