ВИНАРСКАТА ВИЗБА "HATZI"

Во 2000 година Џон Hatzis , хемиски инженер , се враќа на корените на неговото семејство традиција со изградба на винарска визба во позиција каде што беше до 1972 година, последниот од семејството лозје Hatzis .
Винаријата , модерна, со капацитет од 700 хектолитри , обработени грозје од лозовите насади во сопственост и соработници од зоната на OPAP Amynteo Xinomavro , Syrah и Ризлинг.

oinopoiha_xatzi


Филозофијата на винарската визба е предност за грчките варијанти со акцент на Local Area ( Xinomavro ). Целта на винаријата е да се покажат terroir на регионот , а особено Xinomavro