ВЕСТИ Сите вести мислења

АКТУЕЛИЗАЦИЈА НА ФИНАЛНИОТ КООРДИНАТИВНА СРЕДБА - ДЕМИР КАПИЈА

Објавено на: 26 Август 2013

Со голем успех во Демир Капија на 22 август, 2013 година на финалниот координативен состанок на партнерите на проектот ПС «CENET - Центар за туризам образование и вмрежување» (Центар за едукација и вмрежување во туризмот). Проектот се спроведува од страна на Комората на Флорина и на општина Демир Капија и финансиран од Европската територијална соработка Програмата "Грција - Македонија 2007-2013".

прочитајте повеќе

АКТУЕЛИЗАЦИЈА НА ЗАПОЗНАВАЊЕ ПАТУВАЊЕ

Објавено на: 23 Август 2013

Со голем успех запечатени запознавање патувања за новинарите и тур-оператори неодамна се одржа во текот на периодот 16-21 август 2013 година, во рамките на Европската територијална соработка Програмата CENET. На патувањето беше организирана од страна на Комората на Флорина и на Општина Демир Капија.

прочитајте повеќе

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАПОЗНАВАЊЕ ПАТУВАЊЕ ВО ЛЕРИН И ДЕМИР КАПИЈА

Објавено на: 1 Август 2013

Проектот ПС CENET финансиран од Европската програмата за прекугранична соработка "Грција - Македонија 2007-2013" , Комората Лерин страна на Грција и на Општина Демир Капија страна ФИРОМ се согласија да работат заедно за да се промовира заеднички туристички во двата региони.

прочитајте повеќе

НАЈАВА