ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ CENET ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Αναρτήθηκε από: admin πριν 7 χρόνια, 5 μήνες

Στο πλαίσιο του έργου CENET, το Επιμελητήριο Φλώρινας ως Οικονομικός επικεφαλής του έργου ανέθεσε Κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού σε εξωτερικό συνεργάτη (Δίοψις Συμβουλευτική) την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

1) Work package 1: Management & coordination

-> Action 1.2: Management actions

     -- Deliverable 1.2.2: Management action

Το Επιμελητήριο Φλώρινας στο πλαίσιο του έργου CENET, ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη -κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού- την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου που αφορά στον συντονισμό των δράσεων του Επιμελητηρίου καθώς και στην διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών υλοποίησης, πιστοποίησης δαπανών κ.τ.λ.

-> Action 1.3: Project meetings

    -- Deliverable 1.3.2: Meetings' reports

Το Επιμελητήριο Φλώρινας στο πλαίσιο του έργου CENET, ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη -κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού- την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου που αφορά στην διοργάνωση δύο συναντήσεων συντονισμού στην Φλώρινας και στο πλαίσιο του έργου CENET. 


2) Work package 2: Information & publicity

-> Action 2.1: Information actions

    -- Deliverable 2.1.2: Web-site development

Το Επιμελητήριο Φλώρινας στο πλαίσιο του έργου CENET, ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη -κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού- την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου που αφορά στην δημιουργία ιστοτόπου για το έργο CENET. 

-> Action 2.2: Printed and electronic information material

    -- Deliverable 2.2.2: 5000 leaflets, 1000 posters, newspapers

Το Επιμελητήριο Φλώρινας στο πλαίσιο του έργου CENET, ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη -κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού- την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου που αφορά στην δημιουργία προωθητικού υλικού στο πλαίσιο του έργου CENET, όπως αφίσες, πόστερς κ.τ.λ.

-> Action 2.3: Publicity and promotion actions in the Mass Media

    -- Deliverable 2.3.2: Information action in media

Το Επιμελητήριο Φλώρινας στο πλαίσιο του έργου CENET, ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη -κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού- την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου που αφορά στην διάχυση της γνώσης που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση των δράσεων του έργου με χρήση των ΜΜΕ (δελτία τύπου, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, συνεντεύξεις κ.τ.λ.). 

-> Action 2.4: Familiarization trip

    -- Deliverable 2.4.2: Familiarization trip

Το Επιμελητήριο Φλώρινας στο πλαίσιο του έργου CENET, ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη -κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού- την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου που αφορά στη διοργάνωση ενός ταξιδίου με σκοπό την εξοικείωση τουριστικών παραγόντων από αγορές - στόχους καθώς και δημοσιογράφων αντίστοιχα με τις περιοχές εφαρμογής του έργου CENET. 


3) Work package 4: Networking

-> Action 4.3: Seminars

    -- Deliverable 4.3.2: 2 seminars

Το Επιμελητήριο Φλώρινας στο πλαίσιο του έργου CENET, ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη -κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού- την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου που αφορά εκπαίδευση & εξοικείωση των τοπικών παραγόντων της Φλώρινας σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης. 


4) Work package 5: Networking

-> Action 5.2: Creation of web portal in two languages and database

    -- Deliverable 5.2.2: Database of stakeholders

Το Επιμελητήριο Φλώρινας στο πλαίσιο του έργου CENET, ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη -κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού- την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου που αφορά στην δημιουργία βάσης δεδομένων των τοπικών παραγόντων της περιοχής της Φλώρινας.