ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κατά τη διάρκεια του έργου, 4 συναντήσεις συντονισμού θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των δύο εταίρων (Δήμος Demir Kapija και Επιμελητήριο Φλώρινας), για το συντονισμό των δραστηριοτήτων. Και οι δύο εταίροι θα συμμετέχουν στη δημιουργία της κοινής ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων. Μαζί θα αναπτύξουν το λογότυπο του έργου, προωθητικό υλικό και κάθε εταίρος θα εκδίδει δελτία τύπου για τις ενέργειές του στο πλαίσιο του έργου.

Ο Δήμος Ντεμίρ Κάπιγια θα διαθέση ένα κτίριο για την δημιοργία του Κέντρου εκπαίδευσης, θα δημιουργήσει ίδρυμα για τη διαχείριση του, θα αναλάβει δραστηριότητες για την ανασυγκρότηση και την επίπλωση του κέντρου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το 2ο εταίρο του έργου.

Ο Δήμος Ντεμίρ Κάπιγια θα εργαστεί για την ανάπτυξη των ενοτήτων, την έκδοση του εγχειριδίου εκπαίδευσης, την εκπόνηση 5-ετούς σχεδίου δράσης, την πραγματοποίηση 8 σεμιναρίων αλλά και επιπλέον 2 που θα τα πραγματοποιήσει το Επιμελητήριο Φλώρινας, για τους τοπικούς παράγοντες.Επίσης το Επιμελητήριο Φλώρινας θα διοργανώσει ένα ταξίδι εξοικείωσης όπου θα συμμετέχουν τουριστικοί παράγοντες και δημοσιογράφοι από αγορές - στόχους καθώς και θα συμμετάσχει σε 1 σεμινάριο στο Ντεμίρ Κάπιγια. Πλέον, θα συμμετάσχει στο διεθνές συνέδριο και φόρουμ με σκοπό την δημιουργία δικτύου μεταξύ των ενδιαφερομένων και από τις δύο πλευρές.

Οι δύο εταίροι θα είναι σε συντονισμό για όλη τη διάρκεια του έργου , θα πρέπει να αναπτύσσει το δίκτυο και να εργαστούν για την εκπαίδευση των φορέων του τουρισμού .