ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ο Επικεφαλής εταίρος θα χρησιμοποιήσει ένα παλιό κτίριο , κάνουν τα έργα ανοικοδόμησης και να παρέχουν την απαραίτητη equimpent προκειμένου να το μετατρέψει σε ένα επιχειρησιακό κέντρο εκπαίδευσης . Κατά την περίοδο της ανασυγκρότησης του ΟΛΠ θα αναπτύξει επίσης εκπαιδευτικές ενότητες που θα χρησιμοποιηθεί για την αγωγή της seminarss και την παραγωγή του εγχειριδίου εκπαίδευσης , και το σχέδιο δράσης για 5 χρόνια . 8 seminarss θα πραγματοποιηθεί στο ανακαινισμένο πλήρως επιπλωμένο κέντρο και η ελληνική FLP θα έχει 20 συμμετέχοντες που παρακολουθούν τα σεμινάρια . 2 του seminarss θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα , που διοργανώθηκε από την Ελληνική FLP μαζί με την ΟΛΠ . Ο ΟΛΠ θα δημιουργήσει μια νέα Ίδρυμα και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη μελλοντική διαχείριση του κέντρου εκπαίδευσης και θα είναι ο νόμιμος διάδοχος του εξοπλισμού του έργου . Αυτό θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του κέντρου σε μακροπρόθεσμη βάση .

Δύο εταίροι (Ντεμίρ Κάπιγια & Επιμελητήριο Φλώρινας) θα αναπτύξουν από κοινού βάση δεδομένων φορέων του τουρισμού στην παραμεθόρια περιοχή που furthter θα χρησιμοποιηθούν για την από κοινού δημιουργία της ιστοσελίδας . Η ιστοσελίδα αυτή θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και δημοσιότητας , αλλά και ως εργαλείο προώθησης για τα αξιοθέατα του τουρισμού της περιοχής των συνόρων . Οι εταίροι θα ASLO αναπτύσσουν από κοινού το λογότυπο , αφίσες και φυλλάδια τα οποία μαζί με τακτικά δελτία τύπου , δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης και συνεντεύξεις Τύπου θα ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό για την πρόοδο υλοποίησης του έργου . Για την καλύτερη κατανόηση και την προώθηση του τουρισμού δυναμικά και στις δύο πλευρές των συνόρων , την εξοικείωση ταξίδι θα οργανωθεί ο δημοσιογράφος και tour operators . Μόλις δημιουργηθεί το κέντρο εκπαίδευσης και λειτουργικό , το επόμενο βήμα είναι η δικτύωση των φορέων του τουρισμού και από τις δύο πλευρές των συνόρων τα οποία θα πρέπει να γίνει με τη διοργάνωση μιας διεθνούς διάσκεψης και το φόρουμ .

Αυτό το συνέδριο θα οργανωθεί με διεθνείς συμμετέχοντες - εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών διαδρομές του κρασιού - πολιτιστικές διαδρομές και τα θεσμικά όργανα και θα συμβάλει στη διασυνοριακή αλλά και διεθνούς δικτύωσης των τουριστικών φορέων από Βαρδάρη περιοχή της Φλώρινας . Ο στόχος του φόρουμ είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο φορέων του τουρισμού στην περιοχή των συνόρων η οποία θα επεξεργαστεί περαιτέρω την κοινή εμπορία τουριστικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο .