ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΡΟΕΣ

Ανακατασκευή, εξοπλισμός και ίδρυση Κέντρου για την εκπαίδευση και τη δικτύωση

1 δίκτυο των φορέων του τουρισμού από την ΠΓΔΜ και την Ελλάδα

1 διεθνές συνέδριο για τη δικτύωση σε πολιτιστικές διαδρομές με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για πολιτιστικές διαδρομές, τα μέλη της Tikvesh και της περιοχής της Φλώρινας, φόρουμ για τη δημιουργία δικτύου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών από την Ελλάδα και FYRof Μακεδονίας

1 κοινή ιστοσελίδα και βάση δεδομένων - ανάπτυξη 10 ανοτήτων για την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού

10 σεμινάρια

1000 αντίτυπα του εγχειριδίου για την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό κρασί, το σχέδιο δράσης για 5 χρόνια

10000 φυλλάδια, αφίσες 2000