ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Δρομολόγια Κ.Τ.Ε.Λ. Φλώρινας

Φλώρινα - Αθήνα

Αθήνα - Φλώρινα

Αναχώρηση Καθημερινά

Ώρα

Αναχώρηση Καθημερινά

Ώρα

Φλώρινα

8:30

Αθήνα

8:00

Αμύνταιο

9:00

Φλώρινα

22:30

22:00

Αμύνταιο

21:00

 

Φλώρινα - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη – Φλώρινα
Αναχώρηση Καθημερινά Ώρα Αναχώρηση Καθημερινά Ώρα
Φλώρινα 6:30 Θεσσαλονίκη 7:30
Αμύνταιο 7:00 10:30
Φλώρινα 8:30 13:00
Αμύνταιο 9:00 15:30
Φλώρινα 11:30 17:30
Αμύνταιο 12:00 20:00
Φλώρινα 13:30  
Αμύνταιο 14:00
Φλώρινα 15:00
Αμύνταιο 15:30
Φλώρινα 18:00
Αμύνταιο 18:30
Κυριακή Ώρα Κυριακή Ώρα
Φλώρινα 8:30 Θεσσαλονίκη 10:30
Αμύνταιο 9:00 13:00
Φλώρινα 11:30 15:30
Αμύνταιο 12:00 17:30
Φλώρινα 13:30 20:30
Αμύνταιο 14:00  
Φλώρινα 15:00
Αμύνταιο 15:30
Φλώρινα 18:00
Αμύνταιο 18:30

 

Φλώρινα - Κοζάνη

Φλώρινα - Πρέσπες

Αναχώρηση Καθημερινά

Ώρα

Αναχώρηση Καθημερινά

Ώρα

Φλώρινα

7:00

Φλώρινα

7:00 

Αμύνταιο

7:40

Φλώρινα

11:15

Αμύνταιο

11:50

13:30

Φλώρινα

16:00

Αμύνταιο

16:35

Σάββατο & Κυριακή

Ώρα

Σάββατο & Κυριακή 

Φλώρινα

11:15

Δεν υπάρχουν δρομολόγια

Αμύνταιο

11:50

Φλώρινα

16:00

Αμύνταιο

16:35