ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΧΑΤΖΗ

Το 2000 ο Γιάννης Χατζής, χημικός μηχανικός, επιστρέφει στις ρίζες της οικογενειακής του παράδοσης κατασκευάζοντας Οινοποιείο στη θέση όπου βρισκόταν μέχρι το 1972 το τελευταίο αμπέλι της οικογένειας Χατζή.
Το Οινοποιείο, σύγχρονο, δυναμικότητας 700 εκατόλιτρων, επεξεργάζεται σταφύλια από ιδιόκτητα αμπέλια καθώς και συνεργατών από την ζώνη ΟΠΑΠ Αμύνταιο από τις ποικιλίες Ξινόμαυρο, Syrah και Riesling.

oinopoiha_xatzi


Η φιλοσοφία του οινοποιείου είναι η προτίμηση στις ελληνικές ποικιλίες με έμφαση στις τoπικές (Ξινόμαυρο). Στόχος του οινοποιείου είναι η ανάδειξη του terroir της περιοχής και ιδίως του Ξινόμαυρου